Home>PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - CAFE - BIDA

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - CAFE - BIDA

Previous headwear productions
Date : 16/03/2018 by Phần mềm shoppro
Shoppro B dành cho nhà hàng,quán ăn. Nhiều quầy,nhiều bàn,quản lý giá bán:
- Giá bán tự động chọn theo các ca khác nhau
- Giá theo khu vực (có hoặc...
Date : 23/03/2018 by Phần mềm shoppro
Phần mềm bán hàng dùng màn hình cảm ứng: Tạo dựng danh sách các món ăn, giá bán Phân chia bàn theo khu vực và bố trí bàn trên sơ đồ thực của từng...

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC - CÔNG TY THÀNH VIÊN

CONTACT US

Please upgrade IE 8+, Download here